Ærø

 

Ærø over stok og sten

 

Som et vidensbyrd om isens enorme kræfter, ligger Ærø og krummer ryg. Øhavets værn mod storme fra sydvest. Og netop selvsamme is har skabt et kuperet og særligt landskab: mod sydvest strækker kilometer lange klinter sig. Klinter, der fortæller en spændende geologisk historie, og som ødselt strør om sig med sten i alle størrelser og faconer, og dermed skaber de stenede strande, som sydkysten er så kendt for.

Sydkystens varme klinter huser også særlige plantesamfund og et varmelskende dyreliv, som f.eks markfirben, klokkefrøer, hvepseedderkopper og sjældne billearter.

Og de hårdføre træer og buske, der har slået rod på de forblæste klinter, vidner om den fremherskende vindretning på Ærø; vestlig!

Mod nord finder vi en kroget kystlinje med vige, krumodder, næs og tanger. Meget anderledes og langt mere beskyttet. Det er da også her Ærøs havnebyer ligger, godt i læ. Midt mellem de to kyststræk ligger så den ærøske højderyg, hvor de små landsbyer ligger som perler på en snor, med kirker og kroer side om side. Heroppe finder du den ene smukke udsigt efter den anden. Ser du mod nord, har du vuet ud over Det sydfynske Øhav med alle dets småøer og Fyn i baggrunden.Vender du dig mod syd og vest, falder dit blik på kyslinjer i det fjerne. Det er Ærøs tvillingeø, der ligger knapt så langt væk, og den tyske nordkyst, der anes længst borte. Begiver du dig ud i landskabet, vil du snart opdage, at Ærø langt fra er en flad ø. Op og ned går det, men husk at stoppe op ved Ærøs eneste flade stræk i større målestok, nemlig de tre nor Vitsø Nor, Stokkeby Nor og Gråsten Nor. Udover at gemme på en spændende kulturhistorie, finder man også her store bestande af orkideen Majgøgeurt, samt i Gråsten Nor den udrydningstruede Engensian, der er Rødlistet på verdensplan.

 

 

 

 

 

 

 

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om Ærø, så kig videre på min hjemmeside. Hvis ikke, så god ferie alligevel, Ærø skal nok gøre sit !

 

 

Nyt fra den ærøske natur:

 

 

Selv om fjæsingen ikke skal regnes for en egentlig ærøsk fiskeart, så er der for nylig taget et eksemplar af arten i et makrelgarn i Borgnæsbugten. Men fortvivl ikke, det er vist nemmere at få syv rigtige i lotto end at være uheldig at træde på en fjæsing langs ærøsk kyster.

 

For første gang er der registreret ynglende pungmejse på Ærø denne sommer. Parret holder til i Sjoens udstrakte rørskove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor Guldløber (Carabus auratus) indgår i Naturguide Ærø's logo, og det er ingen tilfældighed. For hvis man på Ærø kan tale om et "lokalt nationaldyr", så må det være Stor Guldløber, der i Danmark med sikkerhed kun kendes fra Ærø. Det er da også derfor, den er Naturguide-Aeroes logo. En bille, der i kraft af sin størrelse og sine strålende farver, skaber opmærksomhed. Stor Guldløber findes i Voderup Klinter, hvor den i kan ses på solrige dage i april-juni.